Genel Hizmet Şartları

TEST HİZMETİ

GENEL SATIŞ ŞARTLARI


Bu doküman BİAS ile Müşteri arasında Test Hizmetlerinin alımına dair mali ve hukuki şartları içerir.

1. TANIMLAR 

Müşteri: BİAS Mühendislik Ltd.Şti.’nin sunduğu hizmet ve ürünlerini kullanacak olan gerçek ya da tüzel kişilerdir.

Test Hizmeti: BİAS tarafından Müşterilere verilen her türlü test, kalibrasyon, analiz, ölçüm vb. hizmetlerin tümüdür.


2. KOŞULLAR 


2.1 Test süreleri, sınır koşulları, test kategorileri ve test prosedürleri Müşteri tarafından ayrıntılı olarak BİAS’a verilmelidir.


2.2 BİAS test hizmetinin sonucunda Sonuç Raporu yazar. Bu rapor ürünün onaylandığı anlamına gelmez.


2.3 BİAS, hizmetin verilmesi süresince Müşteri numunesinde oluşabilecek kasıt unsuru taşımayan hasarlardan sorumlu değildir.


2.4 Müşteri test hizmet işlemleri sırasında oluşabilecek, test numunesinden kaynaklanabilecek kazaları önlemek üzere numunenin içerdiği tehlikeleri başvuru esnasında BİAS’a bildirmelidir.

2.5 Test hizmeti esnasında test numunesinin çalışır duruma getirilmesi Müşteri’nin sorumluluğundadır. Numunelerin çalışır duruma getirilmesi için gerekli tüm araç-gereç, ekipman, güç üniteleri vb. Müşteri tarafından tedarik edilmelidir.


2.6 Test numunesinin test öncesinde BİAS’a teslim edilmesi ve sonrasında BİAS’dan alınması için gerekli tüm nakliye işlemleri Müşteri tarafından gerçekleştirilecektir.


2.7 Test hizmet işlemleri sırasında BİAS güvenlik ve gizlilik kuralları uygulanacaktır.


2.8 Test hizmetleri sırasında fonksiyonel testleri gerçekleştirmek, çalışmaları izlemek amacıyla Müşteri personelinin girişleri BİAS’ın iznine tabidir.


2.9 Test hizmetleri alanına katılacak kişiler, BİAS’da uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürleri, Talimatları ve Kuralları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kapsamında yürürlükte olan tüzük, yönetmelik, tebliğ vb. her türlü yasal düzenlemeye uymakla yükümlüdür.2.10 BİAS’a Müşteri tarafından teslim edilen ve/veya kargo ile gönderilen test numunelerinin, hizmet tamamlanmasından itibaren en çok 30 gün içinde geri teslim alınması gereklidir. Geri alınmayan numunelerden BİAS sorumlu olmayacaktır.


3. ÖDEMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 


3.1 Test hizmeti test numunesinden veya Müşteri tarafından sağlanacak olan yardımcı araç-gereç ve cihazlardan kaynaklanan bir neden ile herhangi bir hizmetin tekrar edilmesi talep edilirse ilgili ücret toplam ücrete eklenecektir.


3.2 Test hizmetine başlanması sonrasında, Müşterinin hizmet alımından vazgeçmesi durumunda, vazgeçilen zamana kadar verilmiş olan hizmete karşılık gelen ücret BİAS tarafından hesaplanır ve Müşteriye fatura edilir.

3.3 Test hizmetine ait veriler işin sonunda teslim edilir.


3.4 Aksi belirtilmediği sürece ücretlere KDV dahil değildir. Ayrıca ilave edilecektir.


3.5 Aksi belirtilmediği sürece test hizmetine ait ücretlerin, %50 iş başlangıcında, %50 rapor teslimatından önce yatırılması gerekir. Ücretlerin belirtilen süre içinde yatırılmaması durumunda yasal gecikme faizi uygulanır.


3.6 Başvuruda farklı şekilde belirtilmediği ve BİAS tarafından onaylanmadığı sürece Sonuç Raporu ve fatura gönderimi kargo ile yapılır.Müşteri Onayı

Firma

Ad-Soyad, Ünvan

İmza


TEST HİZMETİ - BAŞVURU FORMU

Yeniliklerden haberdar olmak için E-Bültene Abone Olun...